איפה אפשר לפגוש אותי?

כנס אוכלים בריא 10
הרצאה פרטית מוזמנת - תזונה לבלוטת התריס
הרצאת הדגל - תזונה לבלוטת התריס נובמבר 2018
קורס מקיף - תזונה לבלוטת התריס דצמבר 2018
הרצאת הדגל - תזונה לבלוטת התריס דצמבר 2018
קורס מקיף - תזונה לבלוטת התריס ינואר 2019
כנס בלוטת התריס השנתי - תזונה יצירתית 2019
קורס מקיף - תזונה לבלוטת התריס מרץ 2019